Ook zo’n honger naar onze wedstrijd? Dat dachten we al. Daarom laten we cookies achter. Die helpen je altijd makkelijk je weg terugvinden naar onze pagina’s. Meer weten?

10 apr. 2020

De winnaar is gekend!

Het was een moeilijke beslissing, maar de winnaar is gekend! Proficiat aan Carl en zijn team met het winnen van IdeaalDuaal 2020.

Bril opacity smaller winner

Jongeren weten vaak niet helemaal wat een job precies inhoudt, maar een bedrijfsbezoek is een hele organisatie. Dus nemen we studenten mee naar de werkvloer, in virtual reality. Zo zien ze op een innovatieve manier hoe een werkdag eruitziet, leren ze de werkplek kennen en ontdekken ze de inhoud van verschillende jobs (o.a. ploegbaas, HR, veiligheidscoördinator, trainer). Daarnaast kunnen we zo ook de soft skills zoals teamgeest, flexibiliteit en communicatie toevoegen aan de ervaring.

Nonkeljos opacity smaller 3

NonkelJos is jouw digitale peter, die je maximaal gaat ondersteunen in de periode voor, tijdens en na je eerste werkdag in een nieuwe werkomgeving. Het motto van NonkelJos is: goed begonnen is half gewonnen! Deze mobiele applicatie wordt een digitaal contactpunt tussen alle stakeholders met alle nuttige en belangrijke informatie op één centrale plaats. NonkelJos wordt zo de interactieve verzamelplaats van administratie en informatie voor stagiair, stagebedrijf en school.

Vsimulation opacity smaler 3

Via een slim online spel schotelen we kinderbegeleiders in opleiding heel wat realistische simulaties voor, in een virtuele kinderopvang. Zo leren studenten berekende keuzes maken, in een veilige omgeving. Ze krijgen meteen feedback en de leerkracht kan hun leerproces volgen via learning analytics. Maar ook kinderbegeleiders kunnen zich zo plaats- en tijdsonafhankelijk verder professionaliseren in kritisch reflecteren en probleemoplossend denken.