Ook zo’n honger naar onze wedstrijd? Dat dachten we al. Daarom laten we cookies achter. Die helpen je altijd makkelijk je weg terugvinden naar onze pagina’s. Meer weten?

04 okt. 2019

Brainstormtechnieken

Een goed idee bedenken is niet altijd makkelijk. Soms komt het spontaan terwijl je onder de douche staat, andere keren zit je muurvast naar een wit blad te staren. Gelukkig zijn er enkele technieken om de creativiteit in je hoofd helemaal los te weken.

1. Brainwriting

Kwantiteit staat hier voorop. Verzamel wat mensen rond je en schrijf een duidelijke vraag neer op een groot blad. Elk denkt nu een bepaalde tijd (max. een kwartiertje) na over mogelijke oplossingen of ideeën. Heb je een ingeving, schrijf ze meteen op een post-it en plak ze op het blad. Een idee per post-it. Blijf gaan tot de tijd op of je hoofd leeg is. In deze ronde wordt er nog geen feedback gegeven op de ideeën dus probeer zo vrij en breed mogelijk te denken. Alles kan!

In ronde twee ga je de ideeën bespreken. Misschien komen er zo nieuwe ingevingen. Leg uit waarom je iets goed vindt en omgekeerd. Daarna vraag je iedereen om streepjes te zetten op de post-its die zij best vinden. Zo hou je de sterkste ideeën over. Daarna kan je verder gaan uitdiepen met bijvoorbeeld een SWOT-analyse.

2. Roldenken

Roldenken is een brainstormtechniek die bijvoorbeeld vaak toegepast wordt bij Disney. Je werkt rond een centrale vraag of een probleem, maar je leeft je in in een bepaalde rol. Hoe zou Donald Trump het probleem tackelen? Of Elon Musk? Maar dat kan ook je moeder of kleuter zijn. Door je in te leven in een andere manier van denken, kom je vaak tot heel wat extra ideeën.

Je kan ook vertrekken vanuit drie gemoedstoestanden: dromer, doener, criticus.

De dromer vertrekt meer vanuit wat je wil bereiken. Je laat de fantasie helemaal los en denkt zo breed en excessief mogelijk. Er zijn geen grenzen, de sky is the limit. De realist denkt de ideeën verder uit en werkt vooral rond hoe. Wie is erbij betrokken, wanneer voer je uit, welk doel. De criticus denkt meer na over de waarom. Klopt dit wel met de doelstellingen? Is het realiseerbaar? Is alles in balans. Wissel af en toe eens van rol voor nieuwe inzichten.

3. Invalshoekdenken

Probeer je vraag of probleem eens vanuit een andere invalshoek te zien. Wil je minder verkeersongelukken dan is het interessant om de situatie eens om te draaien. Hoe krijg je zo veel mogelijk verkeersongelukken? Zo kom je makkelijker tot oplossingen. Maar even in de tijd reizen kan ook. Hoe zouden ze het tien jaar geleden opgelost hebben? En binnen 100 jaar? En in een ander land? Door je perspectief te veranderen kom je misschien tot nieuwe ideeën.

Mindmapping

Eigenlijk probeer je wat in je hoofd speelt op een visuele manier voor te stellen. Je zet de centrale vraag in het midden en dan teken je allemaal vertakkingen gebaseerd op de associaties. Via mindmup kan je alvast makkelijk mindmaps maken. Het grote voordeel is dat je deze oefening perfect op je eentje kan doen.

Image1

5.Extra tips

  • Vertrek altijd vanuit een welbedachte probleemstelling of denk goed na over het doel van de brainstorm.
  • In de beginfase telt kwantiteit. Zo veel mogelijk. In deze fase bestaan geen slecht ideeën.
  • Durf associëren en van het ene idee naar het andere springen. Werk door op iemand anders idee.
  • Daarna switch je naar kwaliteit. Keuzes maken. Wat is haalbaar?
  • Ideeën zijn nooit verloren. Stop ze even in de koelkast en werk er later met een frisse kop op door.
  • Durf je idee aftoetsen bij anderen. Misschien lijkt het voor jou de logica zelve, maar is het dat voor een ander helemaal niet.